disclaimer Vi jämför endast säkra och säkra primära och sekundära marknadsplatser. Priserna kan vara högre eller lägre än nominellt värde. Som återförsäljningsaggregat kan priserna vara högre än nominellt värde.
Ticket Compare > Integritet
Integritet

Sekretesspolicy – ​​”Jämför biljett”

Datum: 2018-05-23

Denna integritetspolicy (” Sekretesspolicyn ”) är en integrerad del av användarvillkoren och båda dokumenten bör läsas tillsammans.

Operatören respekterar sina användares integritet. För att förbättra skyddet för Användarna publicerar Operatören denna Integritetspolicy angående hur Operatören samlar in Din information från Din användning av Webbplatsen.

 1. Allmän

Under din användning av webbplatsen kan information om din användning av webbplatsen samlas in inklusive, men inte bara, biljetter du har köpt från tredje parts webbplatser och evenemang som du var intresserad av. Sådan information är statistisk och identifierar dig inte. Dessutom kan du välja att ge operatören din e-postadress för att ta emot utskick.

 

 1. Databas och användning av information
  • All insamlad information enligt ovan lagras i Operatörens databas. Operatören garanterar att använda sådan information i enlighet med integritetspolicyn och/eller enligt tillämplig lag och för följande ändamål:
 • Möjliggör bekväm och effektiv användning;
 • Förbättra och berika befintliga tjänster och innehåll;
 • Ändra och/eller ta bort befintliga tjänster och innehåll;
 • Utföra forskning och tillhandahålla statistisk information till tredje part (i sådana fall kommer den tillhandahållna informationen inte att identifiera dig);
 • Upprätthålla operatörens villkor;
 • Tillhandahålla unika tjänster till dig inklusive att skicka nyhetsbrev till dig när du uppger din e-postadress;
 • Spåra biljetter som du har köpt från tredje parts webbplatser som du har tillgång till via webbplatsen;
 • Alla andra syften som beskrivs i villkoren och denna integritetspolicy.
 1. Överföra information till tredje part

Operatören kan överföra och/eller dela din information i följande händelser och omständigheter:

 • När Du har tillåtit Operatören att överföra och/eller dela Din information;
 • För att beräkna antalet biljetter som du har köpt efter din åtkomst till tredje parts webbplatser via webbplatsen;
 • När du bryter mot villkoren för webbplatsen eller agerar olagligt;
 • För att upprätthålla villkoren eller sekretesspolicyn;
 • Som svar på en stämningsansökan eller liknande utredningskrav, ett domstolsbeslut eller en begäran om samarbete från brottsbekämpande myndigheter eller annan statlig myndighet;
 • Att etablera eller utöva operatörens lagliga rättigheter;
 • Att försvara sig mot rättsliga anspråk; eller som på annat sätt krävs enligt lag. I sådana fall kan Operatören, efter Operatörens eget gottfinnande, framföra eller avstå från alla juridiska invändningar eller rättigheter som är tillgängliga för Operatören;
 • När Operatören anser att avslöjande är lämpligt i samband med ansträngningar att utreda, förhindra, rapportera eller vidta andra åtgärder angående olaglig aktivitet, misstänkt bedrägeri eller annat fel;
 • För att skydda och försvara rättigheterna, egendomen eller säkerheten för operatören, dess användare, anställda eller andra;
 • I samband med en betydande företagstransaktion, såsom försäljning av Operatörens verksamhet, en avyttring, fusion, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller i händelse av likvidation.
 1. Kumulativ och icke-personlig information

Operatören kan använda kumulativ och icke-personlig information som Operatören samlat in enligt ovan. Operatören kan kombinera icke-personlig information som Operatören samlat in med icke-personlig information som samlats in från andra källor. Dessutom kan Operatören dela kumulativ information med tredje parter inklusive rådgivare, investerare och annonsörer för affärsanalys. Operatören kan till exempel rapportera antalet köpare av biljetter till ett specifikt evenemang. Sådan information är inte personlig och kan användas för att utveckla innehåll och tjänster som hjälper användaren och justerar innehåll och reklam.

 1. Utomstående
 • Det finns ett antal platser på webbplatsen där du kan klicka på en länk för att komma åt andra webbplatser som inte fungerar under denna integritetspolicy och som inte är relaterade till operatören, inklusive, men inte bara, länkar som leder till tredje parts webbplatser. Dessa länkar kan självständigt begära in och samla in information, inklusive personlig information, från dig och, i vissa fall, ge operatören information om dina aktiviteter på dessa länkar.
 • Varje tredje part som beskrivs ovan kan ha sin egen integritetspolicy som beskriver dess användning av personlig information, och sådan policy kommer att reglera användningen, hanteringen och avslöjandet av sådan personlig information från Användaren. Om du skulle behöva ytterligare information om tredje parts sekretesspolicy, rekommenderar operatören att du besöker dessa tredjepartswebbplatser och läser deras sekretesspolicyer.

 

 1. Användning av cookies
  • Operatören använder olika tekniker för att samla in information från din enhet och om dina aktiviteter när du använder webbplatsen.
  • Operatören samlar automatiskt in information från din webbläsare när du använder webbplatsen. Denna information inkluderar, men inte bara, din IP-adress, din webbläsares typ och språk, åtkomsttider, innehållet i eventuella återställda cookies som din webbläsare tidigare accepterat från operatören och den hänvisande webbadressen.
  • När du använder webbplatsen kan operatören tilldela din dator eller mobila enhet en eller flera cookies, för att underlätta åtkomst till webbplatsen och för att anpassa din onlineupplevelse. Genom att använda en cookie kan operatören också automatiskt samla in information om din onlineaktivitet med hjälp av webbplatsen, såsom de webbsidor du besöker, länkarna du klickar på och händelser du var intresserad av. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsare genom att ställa in den för att neka cookies. Om du väljer att avböja cookies, observera att du kanske inte kan använda vissa av funktionerna som erbjuds på webbplatsen.
  • Operatören kan använda standard internetteknik, såsom webbsignaler och andra liknande tekniker, för att spåra din användning av webbplatsen. Den information Operatören erhåller på detta sätt gör det möjligt för Operatören att anpassa de tjänster Operatören erbjuder användare av Webbplatsen och att mäta den övergripande effektiviteten av Operatörens innehåll, programmering eller andra aktiviteter.

 

 1. Datasäkerhet
  • Operatören vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för datasäkerhetsändamål för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till din personliga information. Inget system kan dock vara helt säkert. Därför garanterar operatören inte att dess tjänster kommer att vara helt immuna mot eventuella säkerhetsintrång och/eller obehörig åtkomst, inklusive åtkomst till data som lagras på webbplatsen.
  • Operatören inspekterar, då och då, webbplatsens datasäkerhet och utför ändringar och uppgraderingar i enlighet med detta för att bibehålla webbplatsens säkerhet. Icke desto mindre kommer Operatören inte att hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som orsakas Dig på grund av exponering av Din information genom en obehörig åtkomst till Operatörens databas och/eller på grund av någon försumlighet eller handling som inte kontrolleras av Operatören.

 

 1. Din rätt att bläddra i din information
  • Enligt den israeliska integritetslagen 1981 har varje individ rätt att bläddra i den information som samlas in om honom och lagras i databaserna. En individ som fann att hans eller hennes lagrade information är ofullständig, felaktig, otydlig och/eller uppdaterad kan vända sig till ägaren av sådan databas och begära ändring och/eller uppdatering och/eller borttagning av hans eller hennes information.

Du kan vända dig till operatören angående ett sådant problem via dessa e-postadresser:

Observera att dessa kontaktuppgifter och dagar och tider kan ändras efter operatörens eget gottfinnande och utan föregående meddelande eller samtycke och du kommer inte att ha några anspråk mot operatören i sådana fall .

 • Om sådan information om en individ används för personlig kontakt kan han eller hon skriftligen och enligt lagen begära att sådan information raderas från databasen.

 

 1. Ändringar av denna integritetspolicy

Operatören kan ibland uppdatera denna integritetspolicy. Operatören kommer att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du senast angav till operatören och/eller genom att på ett tydligt sätt lägga ut meddelande om ändringarna och kommer att ange datumet för ändringen i sekretesspolicyns rubrik.